ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီးနယ်မြေ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) ရွာသာကြီးနယ်မြေတွင် မီတာ (၄၀၀)ဘောလုံးကွင်း အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း

(ဘောလုံးကန်သည့် နေရာအား မြေပြင်ခြင်း၊ သဲကျောက်စရစ် လိုအပ်ချက်အရထည့်ခြင်း၊ မြက်စိုက်ခြင်း အပါအဝင်)

(ခ) ကျောင်းသားဆောင်များတွင် ၆” အဝီစိတွင်းဖော်ခြင်းနှင့် Over Head Tank ပြုလုပ်ခြင်း

(ဂ) ၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ သူ ဆောင် (RC) (၂)ထပ် (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း  (၂၁၄’x၃၀’) +(၁၆၀’ x ၃၀’) +၂(၃၀’x ၂၆’) နှင့် (၁၆၀’x၄၀’) ထမင်းစားဆောင် ၊    (၂) လုံးဆောက် လုပ်ခြင်း  (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်) (၃၁၉၆၀ စ/ပေ)

(ဃ) (၆)ထပ်  စာသင်ဆောင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈၈’ x ၄၈’) (ဓါတ်လှေကား(၂)စင်း) (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၅၄၁၄၄ စ/ပေ)

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို (၁၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို
(၁၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါများတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း

ဖုန်း(၀၉၇၆၈၀၁၄၁၄၀)နှင့် website ဖြစ်သော (www.yueco.edu.mm) တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

 

(တင်ဒါကော်မတီ)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

 

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့် တင်ဒါ ဖောင်ကြေးနှင့် သတ်မှတ် PO ဈေးနှုန်း

စဉ် စီမံကိန်းအမည် တင်ဒါ ဖောင်ကြေး

တင်ဒါ အာမခံကြေး

(Kyats)

 
ရွာသာကြီးနယ်မြေတွင် မီတာ (၄၀၀)ဘောလုံးကွင်း အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း(ဘောလုံးကန်သည့် နေရာအား မြေပြင်ခြင်း၊ သဲကျောက် စရစ် လိုအပ်ချက်အရထည့်ခြင်း၊ မြက်စိုက်ခြင်း အပါအဝင်) ၁၀၀၀၀ ၁,၀၆၃,၀၀၀
ကျောင်းသားဆောင်များတွင် ၆” အဝီစိတွင်းဖော်ခြင်းနှင့် Over Head Tank ပြုလုပ်ခြင်း ၂၀၀၀ ၁၆၆,၀၀၀
(၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ သူ ဆောင် (RC) (၂)ထပ် (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း  (၂၁၄’x၃၀’) +(၁၆၀’ x ၃၀’)+၂(၃၀’x ၂၆’) နှင့် (၁၆၀’x၄၀’) ထမင်းစားဆောင်၊  (၂) လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၃၁၉၆၀ စ/ပေ) ၁၀၀၀၀ ၈,၆၃၀,၀၀၀
(၆)ထပ်  စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈၈’ x ၄၈’) (ဓါတ်လှေကား(၂)စင်း) (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၅၄၁၄၄ စ/ပေ) ၁၅၀၀၀ ၁၆,၂၄၄,၀၀၀