ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီးနယ်မြေ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) ရွာသာကြီးနယ်မြေတွင် မီတာ (၄၀၀)ဘောလုံးကွင်း အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း

(ဘောလုံးကန်သည့် နေရာအား မြေပြင်ခြင်း၊ သဲကျောက်စရစ် လိုအပ်ချက်အရထည့်ခြင်း၊ မြက်စိုက်ခြင်း အပါအဝင်)

(ခ) ကျောင်းသားဆောင်များတွင် ၆” အဝီစိတွင်းဖော်ခြင်းနှင့် Over Head Tank ပြုလုပ်ခြင်း

(ဂ) ၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ သူ ဆောင် (RC) (၂)ထပ် (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း  (၂၁၄’x၃၀’) +(၁၆၀’ x ၃၀’) +၂(၃၀’x ၂၆’) နှင့် (၁၆၀’x၄၀’) ထမင်းစားဆောင် ၊    (၂) လုံးဆောက် လုပ်ခြင်း  (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်) (၃၁၉၆၀ စ/ပေ)

(ဃ) (၆)ထပ်  စာသင်ဆောင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈၈’ x ၄၈’) (ဓါတ်လှေကား(၂)စင်း) (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၅၄၁၄၄ စ/ပေ)

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို (၁၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို
(၁၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါများတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း

ဖုန်း(၀၉၇၆၈၀၁၄၁၄၀)နှင့် website ဖြစ်သော (www.yueco.edu.mm) တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

 

(တင်ဒါကော်မတီ)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

 

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့် တင်ဒါ ဖောင်ကြေးနှင့် သတ်မှတ် PO ဈေးနှုန်း

စဉ် စီမံကိန်းအမည် တင်ဒါ ဖောင်ကြေး PO(1%)

(Kyats)

 
ရွာသာကြီးနယ်မြေတွင် မီတာ (၄၀၀)ဘောလုံးကွင်း အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း(ဘောလုံးကန်သည့် နေရာအား မြေပြင်ခြင်း၊ သဲကျောက် စရစ် လိုအပ်ချက်အရထည့်ခြင်း၊ မြက်စိုက်ခြင်း အပါအဝင်) ၁၀၀၀၀ ၁,၀၆၃,၀၀၀
ကျောင်းသားဆောင်များတွင် ၆” အဝီစိတွင်းဖော်ခြင်းနှင့် Over Head Tank ပြုလုပ်ခြင်း ၂၀၀၀ ၁၆၆,၀၀၀
(၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ သူ ဆောင် (RC) (၂)ထပ် (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း  (၂၁၄’x၃၀’) +(၁၆၀’ x ၃၀’)+၂(၃၀’x ၂၆’) နှင့် (၁၆၀’x၄၀’) ထမင်းစားဆောင်၊  (၂) လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၃၁၉၆၀ စ/ပေ) ၁၀၀၀၀ ၈,၆၃၀,၀၀၀
(၆)ထပ်  စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈၈’ x ၄၈’) (ဓါတ်လှေကား(၂)စင်း) (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)(၅၄၁၄၄ စ/ပေ) ၁၅၀၀၀ ၁၆,၂၄၄,၀၀၀