Business Plan Contest!

Business Plan Contest!   စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူ များအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းပါ။ ၁။မည်သည့်လုပ်ငန်းအ မျိုးအစား နှင့်မဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၂။ စာလုံးရေကန့်သတ် ထားခြင်း မရှိ၊ ပုံစံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိ၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားနိူင်ပါသည်။ ၃။ ဆန်းသစ်သော အတွေးအခေါ် (Creative idea) အမှန်တကယ်ဆောင် ရွက်နိုင်မှုရှိမရှိ ( practical) ဆိုသည့် အချက်ပေါ်တွင် အဓိက ထားရွေးချယ်မည်။ ၄။ မူပိုင်ခွင့် အားလုံး စာတမ်းရှင်ကသာပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၅။ စာတမ်းအားလုံးကို လည်းလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်း ထားပေး Read More …